پروژه استخر پیش ساخته در بابلسر مازندران

پروژه استخر پیش ساخته در بابلسر مازندران

استخرهای پیش ساخته به صورت گرد تولید می شود که در سایزهای مختلف موجود است، این استخر ها  با توجه به نیاز پرورش دهنده و موقعیت زمین قابل تغییر نیز میباشد.  از استخرهای پیش ساخته علاوه بر پرورش انواع آبزیان می توان به عنوان مخازنی در کشاورزی، صنعت و .... نیز استفاده کرد.
نصب استخرهای پیش ساخته در یک روز صورت می گیرد و قابلیت نصب در مکان، جا به جایی و انتقال را دارا میباشد و از ویژگی های مهم و اساسی این استخر میتوان به نصب سریع و آسان آن اشاره کرد.

کلمات کلیدی: استخر پیش ساخته پرورش ماهی آبزی پروری استخر در مازندران استخر پرورش ماهی در مازندران