پیوندهای پرکاربرد

خـدمــات شـــرکــت آبـزیـبـان

آبزیبان ارائه دهنده انواع خدمات آبزی پروری به پرورش دهندگان می باشد. برخی از خدمات ما:

 • بازدید، ظرفیت سنجی و طراحی مزارع پرورش آبزیان.
 • تجهیز و بروز رسانی مزارع پرورش انواع ماهی و میگو.
 • راه اندازی واحد های تصفیه آب در واحد های پرورش آبزیان.
 • طراحی و تولید استخرهای پیش ساخته پرورش انواع آبزیان در ابعاد مختلف.
 • آموزش و مشاوره کامل و رایگان ترفندها و تکنیک های آبزی پروری.
 • آموزش و مشاوره کامل و رایگان روش های فروش محصولات نهایی.
 • معرفی محصولات آبزیپروران متقاضی در شبکه فروش آبزیبان.
 • تولید کننده دستگاه دانه پاش اتوماتیک.
 • تولید کننده انواع دستگاه های هوادهی آب.
 • تهیه و تأمین انواع بچه ماهی (خاویاری، گرمابی، سردابی و زینتی).
 • تأمین خوراک انواع آبزیان.

آبزیبان آماده خواندن نظرات و پیشنهادات شما می باشد:

www.abziban.com – info@abziban.com

Abziban Vazin Iranian Co. Preparation and production of aquaculture essentials

Copyright 2020 Abziban Co. All rights reserved.

فهرست