بچه ماهیتان را از ما بخرید!

شما میتوانید بچه ی هر نوع ماهی را در هر تعداد با بهترین نژاد از مزارع آبزیبان خریداری کرده و یا با مشورت گرفتن از کارشناسان ما به تامین کنندگان معتمد ما برای خرید بچه ماهی مورد نظرتان متصل شوید. مهم نیست که خریدار چه نوع ماهی هستید! کپور،قزل،تیلاپیا،خاویاری، تزئینی،میگو…

کارشناسان ما اطمینان حاصل خواهند کرد که بچه ماهی ای که شما خریداری خواهید کرد از نظر استعداد رشد نژاد و سلامت کاملا مورد قبول باشند. آبزیبان علاوه بر پرورش انواع بچه ماهی در مزارع خود و قرار دادن آنها در اختیار متقاضیانشان میتواند همکاران معتمدی را برای تامین بچه ماهی مورد نیازتان به شما معرفی کند.

فهرست