خوراک ماهی

غذای ماهی در کنار نژاد و کیفیت آب یکی از سه عامل اصلی تأیین کننده رشد ماهی شماست. غذای ماهی فراوری شده  انواع مختلفی دارد که از نظر درصد مواد تشکیل دهنده، گیاهی و گوشتی بودن و چگالیش نسبت به آب به دسته های مختلفی تقسیم میشود. مزیت استفاده از این غذا های فراوری شده ارزش غذایی بالاتر در مقابل حجم پایین تر و کمتر شدن حجم فضولات پسمانده ی غذاست.

شرکت آبزیبان تأمین کننده مرغوب ترین غذای ماهی در انواع مختلف (پلت، اکسترود، شناور، نیمه شناور و…) است. برای دریافت مشاوره و انتخاب غذای ماهی مد نظرتان میتوانید روی کمک مشاوران آبزیبان حساب کنید!

فهرست